Eksempel fra boken - kapitel 6 og 12

Kvinnen i barnsnød og fødselsveer

Kvinnen var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Hun skulle føde. Hvordan kan det sies om Israel at hun var med barn. Dette er historien om Israel. Denne nasjonen har vært med barn siden nasjonen ble dannet. Løftet om dette barnet ble gitt allerede i Edens hage. Det ble gjentatt for patriarkene, Abraham, Isak og Jakob.

Det var et løfte om at det skal komme en ”ætt” som skal bringe forløsning og velsignelse. Forløsning fra forbannelsen fra fallet i Eden og velsignelse over Israel, men også over alle andre folk på jorden. Det blir lett å forstå hvem denne kvinnen er når vi forstår hvem barnet er. For barnet er han som skal styre hedningene med jernstav. Vi vet kun om én person som skal gjøre dette. Det er Kristus Jesus.

- Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker.
Sal 2:9 - Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin. Åp 19:15

Det er derfor helt klart at Israel har båret i seg selv, eller vært svanger med Jesus i utallige generasjoner. Enhver gudfryktig jøde visste at Messias skal komme. Han skal være en jøde som alle de andre av Israel. Det kan derfor ikke være tvil om hvem kvinnen er, ei heller hvem guttebarnet er.

DET TREDJE SEGL BLIR BRUTT – DEN SORTE HESTEN KOMMER ut

Hesten under det tredje segl er sort – det er fargen av sult.

- Nå ser de svartere ut enn sot. De blir ikke kjent på gatene. Huden henger ved deres ben, den er blitt tørr som tre. Lykkeligere var de som ble drept ved sverd, enn de som ble drept ved sult, de som tærtes bort og gikk til grunne av mangel på mat fra markene. Klag 4:8-9

Etter at de mange og store krigene har gått over jorden og lagt øde jordbrukslandet, vil der naturlig følge en enorm sultkatastrofe. Men selv om det på den tiden vil være stor hungersnød vil det ikke være fullstendig tomt for mat. For rytteren på den sorte hesten har en vekt i sin hånd. Dette signaliserer hvordan den lille maten som er igjen, vil måtte veies og selges for en høy pris. Og prisen er angitt. I den norske bibelen utgitt av Det Norske Bibelselskap står det slik:

- Da Lammet åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så – og se: En svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, og den sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade. Åp 6:5-6

Dette er helt riktig oversettelse for
summen angitt i Åpenbaringen 6:5 er det som tilsvarte en daglønn for et arbeidende menneske på Johannes tid. Dette betyr at prisen på matvarer vil skyte til værs og mennesker vil ikke være i stand til å klare å skaffe mat nok til seg selv og sine familier. Røsten sa til rytteren at han ikke skulle skade oljen og vinene på jorden. Disse to komponenter har alltid vært viktig for de rike på jorden. Også i denne tiden vil de med penger klare seg best og ha en mulighet til å fortsette å drikke og forsøke å glemme sine sorger. Nå er tiden inne og moden for Antikrist. Han vil tvinge mennesker til å rasjonere maten og det gjør han ved å sette sitt stempel og merke på alle under hans herredømme. Dyrets merke blir en virkelighet som en følge av denne store verdensomfattende hungersnød.

Illustrasjon: Floridatown Baptist Church https://www.ftbconline.org

 

 
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, mobil 996 97 543 epost: toro-kar@online.no
Konservative Forkynneres Forening (KFF) v/ Karstein Pahr, Sion, Øygarden, Epost: sion.oygarden@gmail.com